Wczesna Interwencja Terapeutyczna SENSORIUM

Miejscowość: Warszawa-Radość (mazowieckie)
Adres: ul. Mrówcza 33B
tel. komórkowy: 604 28 81 11
Strona www: http://sensorium.warszawa.pl

Oferta rehabilitacji dla dzieci - przegląd:

 • Rehabilitacja dzieci
  - fizykoterapia dzieci
  - logopedia
  - terapia ręki
  - kinezyterapia dzieci
  - terapia integracji sensorycznej
  - kinesiotaping dzieci
  - psychoterapia dzieci
  - muzykoterapia
  - metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  - trening słuchowy
 • Rehabilitacja niemowląt
  - metoda NDT Bobath
  - metoda Vojty
 • Tryb rehabilitacji
  - rehabilitacja ambulatoryjna
 • Finansowanie
  - prywatne

SENSORIUM - terapia Metodą Tomatisa®, fizjoterapia, SI, rehabilitacja

Metoda Tomatisa jest techniką słuchowej stymulacji neurosensorycznej.

Ze względu na wysokie wymagania stawiane przez Centrum Tomatisa w Luksemburgu, w Polsce jest tylko kilkudziesięciu certyfikowanych terapeutów pracujących metodą Tomatisa, z czego stopień trzeci, czyli uprawnienia konsultanta, posiada około dwudziestu osób. Terapeuci gabinetu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej zaliczają się do tej elitarnej grupy.

Wyróżnia nas to, że dziecko, które trafia pod opiekę naszego gabinetu, zostaje objęte kompleksową opieką. Terapia Metodą Tomatisa jest tylko jedną z form wsparcia, w razie potrzeby rodzice dzieci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie psychologa, logopedy, wskazówki dotyczące rehabilitacji i wsparcia na płaszczyźnie szkolnej. Konsultanci Metody Tomatisa mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, najnowszych procedur terapeutycznych, i pełne wsparcie centrali. Mają także wiedzę i uprawnienia niezbędne do przeprowadzania pełnej diagnostyki i programowania indywidualnych, najbardziej zaawansowanych procedur terapeutycznych.

Nasi konsultanci Metody Tomatisa pracują z dziećmi z zakłóceniami uwagi słuchowej, z dziećmi autystycznymi i zespołem Aspergera, z dziećmi z problemami adaptacyjnymi i problemami szkolnymi. Na tym polu gabinet Wczesnej Interwencji Terapeutycznej ma bardzo duże osiągnięcia, co daje Państwu gwarancję skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych tam metod, gdyż oprócz samej metody Tomatisa terapeuci stosują zaawansowaną terapię psychologiczną i logopedyczną, oraz wsparcie lingwistyczne, zapewniając dzieciom i ich rodzicom całościowe, holistyczne podejście do problemów, z którymi się borykają.

Obecnie metodę Tomatisa stosuje się w terapii takich dysfunkcji, jak:

 • podwyższone napięcie i stany lękowe
 • problemy z koncentracją i uwagą
 • trudności szkolne i fobie szkolne
 • dysfunkcje związane z motoryką dużą i małą
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • kłopoty z orientacją przestrzenną
 • złe samopoczucie
 • niska samoocena
 • wady wymowy
 • zakłócenia językowe
 • zaburzenia afektywne
 • zakłócenia psychomotoryczne
 • trudności z nauką języków
 • trudności w relacjach dziecko-rodzic
 • problemy w rodzinach adopcyjnych
 • zaburzenia emocjonalne