Ćwiczenia w wodzie są coraz powszechniej wykorzystywaną metodą w rehabilitacji dzieci. Poruszanie się w wodzie jest dla dziecka łatwiejsze, dzięki czemu chętnie wykonuje ono ćwiczenia ruchowe oraz chętnie podejmuje się nauki pływania. Taka aktywność w wodzie to nie tylko korzyści w obrębie sprawności fizycznej dziecka, ale także pozytywny wpływ na jego psychikę. Dzieci pozytywnie reagują na ćwiczenia w wodzie, jako że nie są one wyczerpujące i mają atrakcyjną formę zabawy.

Terapia w wodzie w zależności od przypadku może mieć formę zajęć grupowych, może być też prowadzona przez terapeutę indywidualnie. Ćwiczenia w wodzie mają tę zaletę, że w zasadzie nie ma ryzyka kontuzji czy przeciążenia stawów czy kręgosłupa. Z kolei opór wody pozwala na efektywne i ćwiczenie mięśni, co daje później efekt w postaci poprawy motoryki i odruchów poza środowiskiem wodnym. Często w terapii aktywnie uczestniczą rodzice dziecka, przebywając w wodzie razem z nim i współpracując z prowadzącym terapeutą. Dzięki takiej formie ten rodzaj rehabilitacji wpływa korzystnie także na kontakt i relacje dziecka z rodzicami.

Rehabilitacja dzieci w wodzie ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest wykorzystywana zarówno przy lekkich problemach zdrowotnych i przy ogólnym usprawnianiu, jak i w terapii dzieci z porażeniem mózgowym i innymi rodzajami niepełnosprawności. Poprawa sprawności ruchowej to niewątpliwa zaleta tej terapii, jednak ze względu na bardzo pozytywny wpływ również na psychikę dziecka, z powodzeniem jest wykorzystywana także w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi. Najważniejsze jest to, aby konkretny rodzaj, częstotliwość i intensywność zajęć został dobrany odpowiednio dla danego dziecka.