W rehabilitacji najmłodszych dzieci wykorzystywane są głównie dwie metody terapeutyczne: metoda NDT Bobath oraz metoda Vojty. W obu metodach dużą rolę odgrywa praca fizjoterapeuty z dzieckiem, ale osiągnięcie najlepszych efektów nie jest możliwe bez zaangażowania i pracy opiekunów dziecka. Konieczne jest dokładne wykonywanie zaleceń terapeuty także w domu. Niejednokrotnie terapia wymaga powtarzania pewnych ćwiczeń z dzieckiem nawet kilka razy dziennie. Jeżeli rodzice dziecka nie zaangażują się w terapię, sama praca z rehabilitantem nie będzie wystarczająca i nie przyniesie spodziewanych efektów.

Bardzo ważny jest dobór metody rehabilitacyjnej indywidualnie pod kątem danego przypadku. Właściwie dobrana metoda rehabilitacyjna ma kluczowe znaczenie dla efektów i powodzenia terapii. Tego wyboru musi dokonać specjalista i uzgodnić go z opiekunami dziecka. Terapia musi być prowadzona przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, posiadającego uprawnienia do wykonywania ćwiczeń z dzieckiem daną metodą. Odpowiednio wczesna rehabilitacja dziecka często przynosi bardzo dobre efekty. W wielu przypadkach po okresie niemowlęcym jest za późno na osiągnięcie tak dobrych rezultatów, jak przy rehabilitacji już od pierwszych miesięcy życia.

Jedną z metod rehabilitacyjnych stosowanych u niemowląt już niemalże od początku ich życia, jest metoda opracowana przez czeskiego neurologa Vaclava Vojtę. Najogólniej rzecz ujmując, metoda ta polega na odpowiednim stymulowaniu określonych punktów na ciele dziecka w celu wywołania prawidłowej pracy danych mięśni, w skutek czego utrwalany jest prawidłowy schemat odruchów. Dzięki temu możliwe jest skierowanie rozwoju motoryki dziecka na właściwe tory. Metoda ta jest bezbolesna dla małego pacjenta, ale wiąże się z odczuwanym przez niego dyskomfortem. Stąd też bardzo często dzieci poddawane tej terapii płaczą podczas ćwiczeń, bywa to jednak błędnie utożsamiane z zadawaniem dziecku bólu. Rehabilitacja metodą Vojty w lżejszych przypadkach przynosi znaczną poprawę bardzo szybko, bo już nawet pod 2-3 miesiącach prowadzenia terapii.

Drugą z najpopularniejszych metod prowadzenia rehabilitacji u najmłodszych dzieci jest terapia NDT Bobath. Ten sposób rehabilitacji został opracowany przez czeskie małżeństwo Berthę i Karela Bobath. Metoda polega głównie na tym, aby wywołać i utrwalać poprawne wykonywanie ruchów poprzez modyfikowanie i hamowanie nieprawidłowych odruchów dziecka. Rehabilitacja metodą NDT Bobath ma na celu umożliwienie dzieciom wszechstronnego rozwoju i maksymalnej samodzielności i niezależności, jaka tylko jest możliwa u danego dziecka. Ćwiczenia tą metodą są dosyć przyjazne dla dziecka. Rodzaj i intensywność ćwiczeń ustalana jest indywidualnie dla każdego dziecka. Terapia jest modyfikowana w miarę postępów i rozwoju dziecka, tak aby przynosić maksymalne efekty na każdym etapie.