Lista ośrodków oferujących hipoterapię w trybie turnusu rehabilitacyjnego z pobytem