Lista ośrodków oferujących hipoterapię w trybie rehabilitacji ambulatoryjnej