Lista obiektów oferujących hipoterapię i rehabilitujących niemowlęta metodą NDT Bobath